Untitled Document
 유머^^ 너에게 보내는 편지~

2007-03-30 11:24:47 

 흐흐흐   

Hit : 2004 
흐흐 그럭저럭 재미있네요^^

출처:http://www.inven.co.kr/board/powerbbs.php?come_idx=1358&query=view&p=2&category=&sort=PID&orderby=&where=&name=&subject=&content=&keyword=&sterm=&iskin=&l=769
 에스에프에이   2007-03-30 11:36:42     
요즘 뜨고 있는 만화네요. 마지막 사진은 어느 핸드폰 대리점에서 프린트해서 쓰고 있더라는...
 흐흐흐   2007-03-30 12:50:32     
아, 요새 뜨고있나요? ^^? 저는 우연히 봐버린.. ㅎㅎ 핸드폰대리점에서 저 사진과 함께 어떤 문구를 넣었을지 궁금해 지는걸요 ^^? 캐릭터의 표정이 정말 압권~!
 Kalyn   2011-07-20 06:05:57    
Good to see a telant at work. I can't match that.
 yltcyfvltj   2011-07-20 22:45:31    
o2BMXP <a href="http://gcqzhmrocypa.com/">gcqzhmrocypa</a>
 Neveah   2011-07-21 07:04:14    
This atricle achieved exactly what I wanted it to achieve.
 tmeuez   2011-07-22 20:01:35    
gtjpCR <a href="http://bvoiiexexumk.com/">bvoiiexexumk</a>
 dpgiiqpqty   2011-07-23 19:27:15    
6hxklV <a href="http://gtjqompejyqs.com/">gtjqompejyqs</a>
  얼마전에 마비노기 CM송을 들었습니다. [7]
empress 
  빙마의 설원 - Purple Snow [2]
크루세이더 

Copyright 1999-2021 Zeroboard